Majalis - Hazrat Syed Ishrat Jameel Meer Sahib (d)


Majalis

Displaying 1-10 of 3979 results.

Bd Fajr Allah Walon Se Allah Milta Hai

Bd Fajr Allah Walon Se Allah Milta Hai
Date: Tuesday, 28th Sep 2021

Download


Bd Isha Toba Karne Mai Dair Na Karin

Bd Isha Toba Karne Mai Dair Na Karin
Date: Tuesday, 28th Sep 2021

Download


Bd Asr Molvi Log Past Himmat Nahi Hotey

Bd Asr Molvi Log Past Himmat Nahi Hotey
Date: Tuesday, 28th Sep 2021

Download


Bd Fajr Aj Haq Se Aur Allah Walon Se Kiyon Mehroom Rehtey Hain

Bd Fajr Aj Haq Se Aur Allah Walon Se Kiyon Mehroom Rehtey Hain
Date: Tuesday, 28th Sep 2021

Download


Bd Isha Mahklooqat Allah Tala Ki Rububiyat Aur Parwarish Ka Mazhar Hai

Bd Isha Mahklooqat Allah Tala Ki Rububiyat Aur Parwarish Ka Mazhar Hai
Date: Tuesday, 28th Sep 2021

Download


Bd Asr Badnigahi Bohat Sahkt Bala Hai

Bd Asr Badnigahi Bohat Sahkt Bala Hai
Date: Monday, 27th Sep 2021

Download


Markazi Bd Hamara Maqsood Srif Aur Srif Allah Ko Razi Karna Hai

Markazi Bd Hamara Maqsood Srif Aur Srif Allah Ko Razi Karna Hai
Date: Monday, 27th Sep 2021

Download


Bd Fajr Deen Par Cahlney Mai Makhlooq Sataye To Kiya Karin

Bd Fajr Deen Par Cahlney Mai Makhlooq Sataye To Kiya Karin
Date: Sunday, 26th Sep 2021

Download


Bd Isha Ya Rasta Nahkrey Walon Ka Nahi Hai Ya Mitney Walon Ka Rasta Hai

Bd Isha Ya Rasta Nahkrey Walon Ka Nahi Hai Ya Mitney Walon Ka Rasta Hai
Date: Sunday, 26th Sep 2021

Download


Bd Asr Ihklaas Ke Saat Tohra Amal Bh Qubool Hojata Hai

Bd Asr Ihklaas Ke Saat Tohra Amal Bh Qubool Hojata Hai
Date: Saturday, 25th Sep 2021

Download